Saturn 

(Komitet do spraw opieki okołoporodowej II)

„Foto Fraszka” (Komitet Opieki Okołoporodowej I) i „Saturn” (Komitet Opieki Okołoporodowej II) dotyczą sytuacji w polskiej służbie zdrowia i wprowadzonego pomimo protestów większości społeczeństwa a w atmosferze fundamentalizmu religijnego, zakazu aborcji.  Ciężko mi ubrać w słowa, rozgoryczenie i wściekłość  z faktu, że robi się z naszego kraju cyrk a z lekarzy clownów. Saturn na obrazie Goi pożera własne dzieci, natomiast mój Saturn jest alegorią Polski, która już wkrótce będzie mieć na rękach krew swoich córek.

Model: Gigi
Kryza: Adam Machul