The Moon Girl

„The Moon Girl or the dark side of social media”

Jak to pięknie ujął Aleksander Radomski „w portrecie tym buduję analogię między niedostrzegalną, zacienioną stroną księżyca, a rzeczywistością, którą ukrywamy i odrzucamy w social mediach. W zamian wybieramy pozorny blask, który jest jedynie światłem odbitym, a nie tym prawdziwym, bo własnym.”

 

Model: Nadia Reclaw